Papallones

Volem, en aquest apartat anar-nos introduint,lentament en el món de la fotografia de les papallones.

Anirem incloent-hi fotografies i identificacions segons ens anem trobant.

BRUNA BOSCANA

Bruna Boscana (Pararge aegeria)

Papallona de talla petita a mitjana , amb una envergadura de 35 a 45mm.

És freqüent als boscos de ribera i als ambients humits i ombrívols. Vola fins els 1700m d’altitud.

La seva distribució és abundant. És unha espècie en expansió.

Pot hivernar com a larva o com a crisàlide. Època molt àmplia de febrer a octubre, amb diverses generacions.


MARGENERA COMUNA

La Margenera comuna (Lasiommata megera) és una papallona entre petita i mitjana amb una envergadura de 40 a 50mm.

El color de fons és carbassa combinat amb el marró, que apareix en els marges i en una sèrie de línies i traços.

Vola fins a 2000m d’altitud. Prefereix ambients més aviat eixuts.

Té preferència per marges de camins i talussos, com indica el nom.

Aquest exemplar ha estat fotografiat al Tossal d’Olote a principis d’abril de 2021


BLANQUETA PERFUMADA

La Blanqueta Perfumada (Pieris napi) és una papallona d’unes dimensions entre petites i mitjanes (40-45mm).

El color dominant és el blanc i presenta dimorfisme sexual i estacional.

Les ales posteriors poden tenir un puntet a l’àpex i alguns lleus traços marginals sobre les venes.

Es pot trobar fins els 2400 m. d’altitud. Es pròpia d’ambients més aviat humits i sol rondar per torrenteres i zones ruderals.

Aquest exemplar ha estat captat al Tossal d’Olopte (Cerdanya), a la zona del torrent, a principis d’abril de 2021


SAFRANERA DE L’ALFALS

Safranera de l’Alfals (Colias croceus) és una papallona de mida mitjana, amb una envergadura d’uns 45 a 50cm. El mascle té un color groc ataronjat força intens.

A les ales anteriors hi ha un piquet discoïdal negre amb una amplia banda del mateix to que arriba fins el marge i s’exampla cap l’àpex, i que està atravessada per les venes en groc ataronjat.

És freqüent en ambients ruderals , als prats i als camps de cultiu.Vola fins a 2800m.

Pressent a tot arreu